Nạn nhân của thẩm mỹ Cát Tường nhập hồn vào người thân?