Anh Không Đòi Quà – Phan Thiết version ,Kết Con Xe